Notes legals

Informació general
En compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic:
Titular de la pàgina web: www.ledexport.com
Grupo Ledexport S.L. està domiciliada a està domiciliada al C. Santiago Ramon y Cajal, 80-82, 08500 Vic (Barcelona). Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 37118, Foli 156, Full 157399, Inscripció 27 i C.I.F. B-61162947. Adreça de correu electrònic de contacte ledexport@ledexport.com, www.ledexport.com és l’adreça web de Grupo Ledexport S.L., mitjançant la qual ofereix als usuaris d’Internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix. Tel 93 888 60 43 / Fax 93 888 60 42

Propietat intel·lectual
© Copyright 2011 Grupo Ledexport S.L., tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de Grupo Ledexport S.L.. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Així com tampoc s’autoritza: * Presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Grupo Ledexport S.L. per mitjà de “framing”. * La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Grupo Ledexport S.L. mitjançant “in line linking”. * L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a Grupo Ledexport S.L. conforme les disposicions vigents.

Responsabilitat dels continguts i dels enllaços
Grupo Ledexport S.L. no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. Grupo Ledexport S.L. no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. La única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

Llei i jurisdicció aplicable
Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.

Colomer Leather Group