Empresa

Treballem per poder donar al nostre client, normalment curtidor, l'origen, la traçabilitat i la selecció que més s'adapti a les seves necessitats tant en preu com en qualitat. 

Per aconseguir el nostre objectiu disposem, d'una banda de molts anys d'experiència en els mercats de compra en que ens movem, així com de totes les empreses del Grup que ens serveixen de subministres base, garantitzant les quantitats i les qualitats adequades a les necessitats de cada moment. D'aquesta manera podem prendre el compromís de ser regulars en el subministre, en la qualitat del producte i en la traçabilitat de les pells que subministrem.

D'altra banda, a través del nostre equip comercial i de la nostra xarxa de representants arreu del món, ens assegurem de poder trobar el client adequat per a cada tipus de pell i per a cada classificat.

Ledexport, una empresa amb molts anys d'experiència en el comerç de pells de xai i cabra europees, des de brut fins a crom sec

Productes

España

Pells d'entrefí en piquelat i wetblue, en tots els seus classificats i tamanys
-
Pells entrefines en brut selecció
Double Face
-
Pells merines en brut selecció
Double Face
-
Pells de lletó, tipus Toscana
-
Pells de cabrits espanyols tant
en brut com en crom moll
-
Pells d'ovella entrefina i merina, 
en brut o en crom moll
-
Llana d'entrefí rentada

Grècia

Pells de xai en crom moll per a calçat,
confecció, marroquineria i guanteria
-
Pells d'ovella en brut, piquelat i 
crom moll
-
Pells de xai en brut selecció merino
Double Face
-
Pells de cabrit en brut
-
Llana grega rentada

França

Pells de lacó en crom moll, seleccionades per qualitats i tamanys

Energia

Ens complau informar al públic sobre el suport rebut dels Fons de la Unió Europea per al nostre projecte de desplegament de plaques solars, el qual es detalla en la nostra pròpia pàgina web.

Aquest suport s'ha concretat en una subvenció de 4.357,08€ per a la instal.lació solar fotovoltaica de 31,92kWp per a l’autoconsum. Aquesta instal.lació s’ha portat a terme amb l’ajuda del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea en el marc del Programa NEXT GENERATION.

Codi ètic

El Codi Ètic de Colomer Leather Group reflecteix els valors i principis ètics amb els quals ha de basar-se l'activitat del Grup Colomer, així com les normes de conducta que han de regir l'actuació de tots els professionals del Grup.

El Codi Ètic resulta aplicable a totes les societats de Colomer Leather Grup, així com a tots els seus professionals, amb independència de la seva ubicació geogràfica, posició jeràrquica o modalitat contractual. A més, en la mesura del possible, el Codi Ètic té la voluntat de ser extensible als tercers amb els quals es relaciona el Grup (com per exemple, clients i proveïdors).

Per tal de supervisar el compliment del Codi Ètic, Colomer Leather Group compta amb un Comitè de Compliment, que té per finalitat vetllar pel compliment de la legalitat vigent, el Codi Ètic del Grup i la normativa interna que el desenvolupa, incloent el Manual del Model de Prevenció de Delictes.

En cas de tenir qualsevol dubte o pregunta en relació a la interpretació i/o aplicació del Codi Ètic, així com de qualsevol altra normativa interna relacionada amb el Model de Prevenció de Delictes del Grup, podeu plantejar-la directament al Comitè de Compliment a través de la direcció de correu canaletic@colomerlg.com.

Així mateix, en cas de tenir indicis o sospites sobre l'incompliment del Codi Ètic, altre normativa interna o la llei, s'espera que ho poseu en coneixement del Grup a través del Canal Ètic.

Amb l’objectiu de supervisar el compliment del Codi Ètic, s'ha creat un Comitè de Compliment. El Comitè de Compliment és responsable de rebre i tramitar les consultes i denúncies relatives al Codi Ètic, així com d'investigar les infraccions del mateix.

Descarregar PDF

En cas de tenir indicis o sospites sobre l'incompliment del Codi Ètic, la normativa interna o la llei, s'espera que ho poseu en coneixement del Grup a través del Canal Ètic

Canal Ètic

Com a part de la cultura de transparència i del compromís amb els estàndards més alts d'ètica empresarial, integritat i compliment, Colomer Leather Group posa a disposició de tots els seus professionals i els tercers amb què es relaciona, entre altres vies de comunicació, el present Canal Ètic, segur, confidencial i disponible les 24 hores del dia, que permet la comunicació, fins i tot de forma anònima, de qualsevol indici o sospita sobre l'incompliment del Codi Ètic, una altra normativa interna o la llei.

Podeu accedir al Canal Ètic al següent link: colomer.whistlelink.com

Per a més informació sobre el Canal Ètic i els altres canals de comunicació disponibles, així com sobre el procediment de recerca, podeu accedir a la normativa que el regula.

Descarregar PDF - Política de Comunicació d'Incidències

Descarregar PDF - Procediment de Gestió d'Incidències i Investigacions Internes

Contacte

Adreça

Grup Ledexport S.L.
C. Santiago Ramon y Cajal 80-82
08500 Vic (Barcelona)
Spain
41º 56' 41.38" N / 2º 15' 50.34" E

Telèfon

T +34 93 888 60 43

E-mail

ledexport@ledexport.com

    Colomer Leather Group