Codi ètic

Consultes
Denúncies
És vostè professional de CLG?* No
En cas de ser un professional de CLG, indiqui:

* Camps obligatoris.

1. Dades identificatives del Denunciant

És vostè un professional de CLG?* No
En cas de ser un professional de CLG, indiqui:

* Camps obligatoris.

2. Descripció dels fets

*Si-us-plau, expliqui’ns quina és la seva inquietud al requadre que es mostra a baix. Lia agrairíem que ens indiqui el major detall possible pel que fa a:

· Els fets i/o indicis dels que té coneixement en relació amb el presumpte incompliment i quan va tenir coneixement d’aquest.

· L’àrea de negoci, la societat i regió en la que ha tingut lloc el presumpte incompliment.
· Les dades identificatives de la persona / col·lectiu denunciat (noms i cognoms). En cas de ser un professional de CLG, indiqui l’empresa, el departament al qual pertany i el càrrec que ocupa. En cas contrari, indiqui la empresa a la qual pertany i la relació que manté amb CLG.

· Si ho sap, com i on va tenir lloc el presumpte incompliment.

· Si, a part de la persona/col·lectiu denunciat, creu que hi ha més persones de CLG o tercers aliens al Grup que podrien estar implicats en l’incompliment en qüestió, o bé tingui coneixement o raonablement puguin tenir coneixement de l’incompliment:

*Ha denunciat amb anterioritat els fets? Marqui-ho amb una creu.

No

* Camps obligatoris.

3. Proves

En la mesura del possible, indiqui i/o aporti:

· Les proves de les que disposa que proven els fets denunciats.
· Les proves en poder de CLG proven els fets denunciats.

No

Colomer Leather Group